expo jaarprogramma kunstenaars Ko Keever contact KUNSTHALWEERT, museum voor hedendaagse kunst

Expositie

ANTON VREDE , Fabeldieren

ANTON VREDE
Fabeldieren


04 en 05 August 2019 , 11.00 – 17.00 uur
Theuniskapel, Altweerterkapelstraat 6, Weert –
Tel.:06-81287502

 

Anton vrede werd geboren te Willemstad-Curacao in 1953. Hij verhuisde naar Nederland in 1961 en volgde de Opleiding Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam van 1973-1977. Kunsthal Weert presenteert op zondag 4 augustus een aantal prenten van zijn hand, waarin dieren de hoofdrol spelen. De dieren in zijn werk zijn meer dan louter een spel van kleur en vorm, hoewel dat met grote inzet wordt gespeeld. Anton Vrede grijpt in zijn werk terug op oeroude symbolen die voorkomen in mythen, sprookjes, fabels en legenden uit alle windstreken en na alle eeuwen nog niets aan kracht hebben ingeboet. Van alle dieren die Anton Vrede in zijn werk ten tonele voert, is de olifant het meest opvallend aanwezig. Omwille van zijn mooie, onmiddellijk herkenbare vorm maar ook van de vele kwaliteiten die aan hem zijn toegeschreven: 'De olifant is een lankmoedig dier, verstandig en verdraagzaam. Hij werd bewonderd om zijn kracht en was het geliefde rijdier van helden, koningen en goden. Ik gebruik ook vaak de aap. In het oude Egypte werd hij met eerbied behandeld, net als in de oosterse mythologie. Daarin treedt hij op als de boodschapper van de goden, die hun opdrachten uitvoert hoewel hij ze zelf niet altijd begrijpt. Hij figureert in mijn werk als een soort nar, die dingen mag doen die ik een ander alter ego niet kan laten doen.' Ook de haas keert als personage in het werk van Anton Vrede steeds terug. Hij is een vindingrijk dier dat grotere en sterkere tegenstanders te slim af is, en vooral ook een wijdverbreid vruchtbaarheidssymbool.

 

bekijk het archief voor voorgaande exposities of het jaarprogramma voor wat nog komen gaat.