expo jaarprogramma kunstenaars Ko Keever contact KUNSTHALWEERT, museum voor hedendaagse kunst
examinator

DE examinator

De examinator doet onderzoek naar de kennis en kunde van een tor in opleiding. Er bestaat groot verschil van inzicht in de noodzakelijkheid van het examen. Een voordeel is de sterke prikkel tot ijver en zelf werkzaam- heid, de leerstof wordt vaak herhaald en daardoor diep ingeprent. Een nadeel kan zijn dat de examinator nooit de gehele kennis van de leerling kan onderzoeken en zijn uitslag hangt dan gedeeltelijk van het toeval af.

Museum voor Schone Kunsten van België, Brussel