expo jaarprogramma kunstenaars Ko Keever contact KUNSTHALWEERT, museum voor hedendaagse kunst

Kunstenaars

Karina van Heck

(1981) Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht, 1egraads docentenopleiding

Karina van Heck maakte enkele maanden na haar afstuderen als beeldend kunstenaar een vliegende start met de prijs voor ‘Young artists on the road’ van de Aachener Kunstroute 2004. Ze is gefascineerd door de medische wetenschap. Ze gebruikt medische materialen en apparatuur die ze vervolgens onder de naam Med Technics combineert tot merkwaardige placeboprothesen. Rubber, staal, bloedzakjes, prothesen, infusen en slangetjes zijn haar beeldend materiaal. Ze bewondert het werk van Panamarenko om zijn nauwgezette analyse van functie, techniek, lichamelijkheid, die uiteindelijk resulteert in niet-werkende vliegobjecten. De angst voor geautomatiseerde verbeteringen van ons lichaam kent haast geen grenzen meer. Ondertussen zijn we bang de controle te verliezen.


Karina van Heck gaat interactie aan met bezoekers door ze te laten nadenken over datgene wat zij graag veranderd zouden zien aan hun eigen lichaam. Zij krijgen de kans om hun eigen implantaat/ lichaamsdeel vorm te geven met speciale huidskleurige klei.

Aan de wand zullen ludieke hulpmiddelen te zien zijn ter inspiratie. In een seal- bag kunnen zij datgene wat ze gemaakt hebben mee naar huis nemen of aan de kunstenaar doneren zodat ook het werk van de toeschouwers deel gaat uitmaken van de expositie.

www.karinavanheck.nl
Karina van Heck
Karina van Heck