KUNSTHALWEERT, museum voor hedendaagse kunst

Over KUNSTHAL WEERT

Kunsthal Weert is een kunstenaarsinitiatief in de kleine zeshoekige ruimte aan de IJzerenmanweg 5k tussen het Bisschoppelijk College en de Lichtenberg.. In een tijd, waarin kunsthistorici en conservatoren van grote musea hun eigen werk verheffen tot de inhoud van hun programma's en tentoonstellingen, leek het mij als kunstenaar juist goed KUNST aan te bieden.

Kunsthal Weert wil een presentatie-instelling zijn, die zich onderscheidt van gevestigde instellingen door een actuele en flexibele programmering en een intensieve betrokkenheid van kunstenaars. De programmering is daarom ad hoc en divers*. Het programma biedt ruimte voor experiment en vernieuwing en fungeert als springplank voor debuterende kunstenaars en vormgevers. Het project loopt sinds 2 februari 2006 en bestaat uit een maandelijkse presentatie van hedendaagse kunst en aanverwante verschijnselen in de vorm van schilderijen, installaties, foto's, grafische vormgeving, wandschilderingen, outsider art, bronsplastieken, camouflagetechnieken. Samenwerking met andere organisaties, bedrijven en instellingen verruimt de mogelijkheden. Presentaties (op uitnodiging) vinden plaats op de eerste zondag van de maand.

Jack Vreeke

*- “Diversiteit zorgt voor vernieuwing en ook voor een aanbod dat een breed publiek kan betrekken bij het culturele leven. Meer diversiteit verhoogt ook de kwaliteit van het culturele landschap in zijn geheel. Daarnaast zorgt culturele diversiteit voor dynamiek in de samenleving. Als de culturele sector zich openstelt voor het gesprek met de samenleving, kunnen kunst en cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan dialoog en uitwisseling tussen verschillende groepen en individuen.”
Medy van der Laan.

- “Het presenteren van diversiteit: door het grote aanbod van verschillende disciplines en stijlen kan de toeschouwer zich een mening vormen. Zonder gehinderd te worden door thema’s of intellectuele rompslomp eromheen.”
Sarge Meulman, TAC.

De kunsthal is geopend op elke eerste zondag van de maand van 11.00 – 17.00 uur en op afspraak (tfn: 0495 533988), of zoals nader wordt aangekondigd.

Bezoekadres: IJzerenmanweg 5k, Weert

KUNSTHAL Weert
KUNSTHAL WEERT