KUNSTHALWEERT, museum voor hedendaagse kunst

Over KUNSTHAL WEERT

Na een lange onderbreking van het expositieprogramma ten gevolge van de Coronapandemie gaat Kunsthal Weert weer van start in de Theuniskapel. Voortaan op elk eerste weekend van de maand ook in de wintermaanden op zaterdag én zondag van 11-17 uur. De exposities zullen thematisch worden samengesteld met werk van gastkunstenaars en uit een grote privé-collectie.

Kunsthal Weert wil een presentatie-instelling zijn, die zich onderscheidt van gevestigde instellingen door een actuele en flexibele programmering en een intensieve betrokkenheid van kunstenaars. De programmering is daarom ad hoc en divers*. Het programma biedt ruimte voor experiment en vernieuwing en fungeert als springplank voor debuterende kunstenaars en vormgevers. Het project loopt sinds 2 februari 2006 en bestaat uit een maandelijkse presentatie van hedendaagse kunst en aanverwante verschijnselen in de vorm van schilderijen, installaties, foto's, grafische vormgeving, wandschilderingen, outsider art, bronsplastieken, camouflagetechnieken. Samenwerking met andere organisaties, bedrijven en instellingen verruimt de mogelijkheden. Presentaties (op uitnodiging) vinden plaats op de eerste zondag van de maand.

Jack Vreeke

*- “Diversiteit zorgt voor vernieuwing en ook voor een aanbod dat een breed publiek kan betrekken bij het culturele leven. Meer diversiteit verhoogt ook de kwaliteit van het culturele landschap in zijn geheel. Daarnaast zorgt culturele diversiteit voor dynamiek in de samenleving. Als de culturele sector zich openstelt voor het gesprek met de samenleving, kunnen kunst en cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan dialoog en uitwisseling tussen verschillende groepen en individuen.”
Medy van der Laan.

- “Het presenteren van diversiteit: door het grote aanbod van verschillende disciplines en stijlen kan de toeschouwer zich een mening vormen. Zonder gehinderd te worden door thema’s of intellectuele rompslomp eromheen.”
Sarge Meulman, TAC.

De kunsthal is geopend op elke eerste zaterdag & zondag van de maand van 11.00 – 17.00 uur en op afspraak (tfn: 06 81287502), of zoals nader wordt aangekondigd.

Bezoekadres:

De expositie is te vinden in de Theuniskapel, Altweerterkapelstraat 6, 6006PH Weert.

De toegang is gratis.