expo jaarprogramma kunstenaars Ko Keever contact KUNSTHALWEERT, museum voor hedendaagse kunst

Kunstenaars

Johan Vossen

Materieel bestaat zijn werk uit overweldigende verzamelingen, archieven van junk, organische en niet-organische resten van de massaconsumptie. Dat is zijn materiaal, deze vergane, verpulverde, tenminste afgedankte trash waarin ook dode en levende organismen in staat van ontbinding (schimmels) of ontplooiing (larven, wormen.) een plaats hebben gekregen. Alles is zorgvuldig geordend, in plastic zakken bewaard en verzameld, in potjes, doosjes en zakjes, of op overeenkomstige vormen en structuren bijeengelegd.

Er is in zijn ontwikkeling altijd sprake geweest van een ontkoppeling van betekenaar en betekenis en een samenvoegen van wat ooit vorm en betekenis had in het normale leven, tot een associatieve, surrealistische nieuwe vorm. In 2007 ontstond zijn concept "Stuffing" (vertaling: (op)vulsel, farce):

Het (op)vulsel betekent niets meer, het is plaatsvervangend niets geworden. Het gaat nu meer om een plastische kunst die over plastiek gaat en de ruimte buiten de plastiek. Een variatie op stuffing is 'hanging', iets ophangen louter omdat het gemaakt is om te hangen.

Zijn werk is verwant aan de Arte Povera uit de 70-er jaren, waarin armoedige materialen de hoofdrol speelden. Johan Vossen gaat hierin nog een stap verder door de betekenis van het materiaal zelf te laten verdwijnen in een activiteit.

Johan Vossen
Johan Vossen