expo jaarprogramma kunstenaars Ko Keever contact KUNSTHALWEERT, museum voor hedendaagse kunst

Kunstenaars

Liesbeth Bijkerk

Sommige mensen die mijn werk bekijken, vragen me wat het voorstelt. Ze zijn vaak gewend om schilderijen te zien die iets afbeelden. Maar de visuele werkelijkheid is niet mijn uitgangspunt; ik beeld niets af.

Je zou mijn werk kunnen zien als sporen van herinneringen. De aanleiding kan iets zijn wat ik gezien heb, of gelezen, of gehoord. Het kunnen persoonlijke ervaringen zijn maar ook werken van anderen: schilderijen, fresco's, tekeningen, teksten en muziekstukken. Nadat die dingen mij een tijd hebben beziggehouden, worden het mentale indrukken zonder tastbare vorm. Ze komen los van de zintuiglijke ervaring. Met dat soort indrukken wil ik zelfstandige beelden componeren, los van alles wat ons dagelijks omringt.

Schilderen is voor mij: scheppen, uit niets iets maken. Ik werk zonder voorschetsen. Wat er op het doek of het papier komt, ontstaat op het moment waarop ik eraan werk. Veel in dit proces gebeurt associatief. Het ene beeld komt bijna direct voort uit het andere. Natuurlijk zijn er wel persoonlijke keuzes die een rol spelen. Ze worden medebepaald door mijn eigen mogelijkheden en beperkingen.

Met de vormen en kleuren die tijdens het schilderen ontstaan ga ik componeren: ik knip en plak, en schilder er zo nodig wat bij. Het overbodige haal ik weg en het nodige vul ik aan. In de collages ontstaan telkens weer nieuwe en onverwachte vormen. Op een intuïtieve manier zoek ik zo naar de essentie van het beeld. Het uiteindelijke resultaat is altijd intensiever dan het beeld waarmee ik begon.

In het verleden maakte ik alleen collages van schilderingen op papier. Nu maak ik ze ook uit werken op doek. De collage geeft mij een grote vrijheid; het werk hoeft niet in een keer goed te zijn. Uiteindelijk kan het ook groter of kleiner worden en het hoeft niet meer vierkant of rechthoekig te blijven.

Het is belangrijk dat de menselijke hand te zien is in wat ik maak. De bijna droge streek van een kwast, een spetter, of druipende verf, al die elementen duiden erop dat er een mens aan het werk is geweest. Op die persoonlijke manier wil ik met vorm en kleur bezig zijn. Het resultaat wordt abstract genoemd, maar het is verrassend dat er ook figuratieve elementen ontstaan.

Zo schep ik beelden die zich maximaal openstellen voor interpretatie. Je kunt erin zien wat je wilt. Uiteindelijk worden mijn werken op een hele persoonlijke manier 'afbeeldingen' van de geest van de toeschouwer. Iedereen kan er het zijne in zien, elke keer weer. En dat is dan wat het voorstelt.

www.liesbethbijkerk.nl/
Liesbeth Bijkerk
Liesbeth Bijkerk